Cập nhật ảnh

Tài chính cá nhân

Kết quả tìm được

Cách tiết kiệm của người Nhật 

Sống tiết kiệm là một trong những điểm nổi bật của người Nhật. Điều này giúp họ bảo vệ nguồn tài nguyên ít ỏi của quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Hãy cùng đi...

Cách tiết kiệm của người Nhật 

5 bước xóa nợ nhanh nhất

Thực sự mà nói: sống mà nợ nần thì thật là tệ hại. Đây là phương pháp gồm năm bước để có thể hết nợ một cách nhanh nhất, và phương pháp này đã được viết trong cuốn sách NYT best-seller của Ramit Sethi

5 bước xóa nợ nhanh nhất

Lo cho mình của 10 năm tới

Đã bao giờ bạn có khoảnh khắc tự nhủ với bản thân là "Biết thế này xưa mình làm ABC để bây giờ mình đỡ khổ như thế này" hay là "Tại sao mình không làm như thế ngày xưa nhỉ" vân vân. Cái khoảnh khắc đó...

Lo cho mình của 10 năm tới